Tag Archives: vòng đá

JutsLove’s Việt Nam thổi hồn cho sự sống!

          20/6/2018 vừa qua, JustLove’s Việt Nam tham gia đấu giá một chiếc vòng tay Kynite để ủng hộ chương trình “Mỗi đêm nhạc một mảnh đời”. Buổi đấu giá thành công tốt đẹp trong tiếng nhạc Bolero tha thiết. JustLove’s Việt Nam xuất thân từ những người thợ khai thác […]

Chat với chúng tôi